Kunci Jawaban Tes Toefl Prediction

PREDICTION TEST LISTENING ANSWER KEY :

 

 1. B
 2. A
 3. D
 4. B
 5. C
 6. C
 7. D
 8. A
 9. B
 10. D

 

 1. C
 2. A
 3. A
 4. D
 5. A
 6. C
 7. B
 8. B
 9. B
 10. D

 

 1. C
 2. A
 3. A
 4. D
 5. D
 6. B
 7. B
 8. D
 9. C
 10. D

 

 1. A
 2. C
 3. D
 4. C
 5. B
 6. B
 7. A
 8. D
 9. C
 10. D

 

 1. C
 2. A
 3. C
 4. B
 5. A
 6. D
 7. A
 8. C
 9. D
 10. C

 

 

STRUCTURE & WRITTEN EXPRESSION_ANSWER KEY:

 

 1. C
 2. D
 3. C
 4. D
 5. D
 6. B
 7. A
 8. D
 9. B
 10. B
 11. C
 12. C
 13. D
 14. C
 15. A
 16. A
 17. C
 18. A
 19. C
 20. B
 21. D
 22. D
 23. A
 24. A
 25. B
 26. C
 27. D
 28. C
 29. D
 30. D
 31. C
 32. B
 33. C
 34. B
 35. A
 36. C
 37. B
 38. D
 39. B
 40. C

READING COMPREHENSION_ANSWER KEY:

 1. B
 2. D
 3. A
 4. A
 5. D
 6. C
 7. A
 8. C
 9. B
 10. A

 

 1. C
 2. C
 3. B
 4. B
 5. D
 6. A
 7. C
 8. C
 9. A
 10. B

 

 1. D
 2. C
 3. C
 4. D
 5. C
 6. B
 7. D
 8. C
 9. C
 10. C

 

 1. A
 2. A
 3. B
 4. A
 5. B
 6. A
 7. B
 8. D
 9. C
 10. D

 

 1. D
 2. B
 3. B
 4. C
 5. A
 6. D
 7. B
 8. D
 9. C
 10. C

 

Lihat Skor Toeflmu Sekarang Juga!